De 10 ani producem schimbări pozitive în societate

Proiecte

Proiectele principale ale Asociaţiei AtelieR se adresează domeniilor educaţiei non-formale, informării şi relaţiilor interetnice. În conformitate cu dorinţa sau interesele membrilor săi, cu necesităţile regionale ale tinerilor, AtelieR promovează activităţi în domeniul sportului, al ecologiei şi artei.

Câteva dintre proiectele susţinute de Asociaţia AtelieR de-a lungul celor 10 ani de activitate:


detalii Ciocolata: instrument de combatere a intoleranţei şi discriminării
03 februarie – 2 martie 2014  |  Proiect cofinanţat de Consiliul Europei, prin Fundaţia Europeană de Tineret.
detalii Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural
01 august 2010 – 31 ianuarie 2012  |  Proiect ce se înscrie pe axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” şi este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (contract de finanţare POSDRU//97/6.3/S/64362).
detalii COMPASS – instrumente pentru educaţia în drepturile omului
13 - 16 mai 2010  |  Seminar organizat în Poiana Brașov, pentru promovarea valorilor educației în drepturile omului în rândul tinerilor, folosind un instrument specific de învățare și promovare, Manualul COMPASS. Proiect finanțat de Consiliul Europei prin European Youth Foundation.
detalii Educația non-formală - resurse și valori
6 - 9 august 2009  |  Seminar pentru prezentarea Portofoliului European al lucrătorilor și liderilor de tineret în contextul educației non-formale.
detalii Viitorulmeu.ro
pagină web care cuprinde informaţii de actualitate necesare tinerilor care vor să îşi înceapă o carieră în muncă.
„Eu şi EU” - Campanie de informare europeană
campanie de informare pe teme europene pentru tinerii din zona rurală din sud-estul judeţului Braşov;
Educaţia interculturală
resurse pentru elevi şi profesori – proiect care promovează educaţia interculturală prin intermediul manualelor europene;
Dezvoltarea propriei afaceri: teorie şi practică
proiect de informare dedicat tinerilor din mediul rural;
Tineret şi Europa
proiect dedicat Zilei Tineretului şi Zilei Europei (2 – 9 mai);
Active Citizenship - Campanie informaţională
un proiect care promovează valorile europene, bazându-se pe un manual al Consiliului Europei şi Comisiei Europene şi tradus în limba româna de Asociaţia AtelieR;
Centrul de Tineret Brasov
proiect derulat si sustinut in parteneriat cu Centrul de Tineret Braşov;
Campania Drepturile Omului pentru Tinerii din Transilvania
un proiect care a promovat drepturile tinerilor în scolile din Braşov, Târgu Mures, Cluj, Arad, Timişoara, Sibiu;
Etno-Tin
proiect de tineret în sfera relaţiilor şi tradiţiilor interetnice, adresat tinerilor din comunităţile etnice din Braşov;
Promovarea unui dialog interetnic între tinerii minoritari şi majoritari din Transilvania
training/seminar internaţional interetnic;
Resurse pentru trainerii din domeniul tineretului
material pe CD;
AtelieR Intercultural
broşura trimestrială printată şi în formă electronică;
Centrul de informare pentru tineret
bazat pe relaţiile interetnice în sud-estul Europei;
Multietnica
un proiect adresat tinerilor, pe teme interetnice;
SAT Link
un proiect pentru a crea legături online între organizaţiile de tineret;
Training
Cursuri locale şi naţionale pe următoarele domenii:
- Învăţare interculturală;
- Managementul proiectelor;
- Drepturile omului şi valorile europene;
- Managementul echipei şi lucrul în echipă;
- Antreprenoriat
Non-formal Education Program (PEN)
un proiect care se adresează tinerilor, derulat în 2002, pentru promovarea valorilor europene şi a drepturilor omului în rândul tinerilor, cu ajutorul educaţiei non-formale

Conţinutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui site web este proprietatea Asociaţiei de Tineret pentru Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România - AtelieR. Nu este permisă utilizarea acestui site web în scopuri comerciale. Conţinutul acestui site web nu poate fi folosit în nici o modalitate şi nici un scop fără acordul Asociaţiei AtelieR.