De 10 ani producem schimbări pozitive în societate

Ciocolata: instrument de combatere a intoleranţei şi discriminării

Proiectul „Ciocolata: instrument de combatere a intoleranţei şi discriminării” este cofinanţat de Consiliul Europei, prin Fundaţia Europeană de Tineret.

Proiectul se adresează tinerilor din judeţele Braşov şi Covasna şi va desfăşura în perioada 3 februarie – 2 martie 2014.

Scopul proiectului

Dezvoltarea şi promovarea unor concepte, competenţe şi valori interculturale cheie în rândul tinerilor, în vederea îmbunătăţirii coeziunii sociale şi creării unor societăţi multiculturale.

Obiectivele proiectului

 • Îmbunătăţirea gradului de informare a tinerilor cu privire la unele concepte cheie ale educaţiei interculturale, cu ajutorul activităţii de creştere a conştientizării „Vizită la fabrica de ciocolată”;
 • Dezvoltarea competenţelor cheie sociale şi civice ale tinerilor, respective a cunoştinţelor, abilitătilor şi atitudinilor positive ale acestora faţă de drepturile omului şi cetătenia democratică, cu ajutorului unui curs autorizat;
 • Creşterea gradului de conştientizare a unor aspecte precum drepturile omului, diversiattea, toleranţa, non-discriminarea şi cetăţenia democratică, cu ajutorul campaniei informaţionale „Atelierul de ciocolata” desfăşurată de către participanţii proiectului.

Participanţi (grup ţintă)

24 de tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, din judeţele Braşov şi Covasna.

Criteriile de selecţie

 • Vârsta: între 16 şi 20 de ani;
 • Elevi: la liceele din Braşov şi Sfântul Gheorghe;
 • Domiciliul: judeţele Brasov si Covasna

Selecţia grupului ţintă se va face respectând principiile egalităţii de şanse, non-discriminării şi diversitătii culturale. Procedura de selecţie a participanţilor va avea în vedere alcătuirea unui grup eterogen, din punct de vedere al genului şi etniei tinerilor.

Activităţile proiectului

 1. Activităţi pregătitoare (3-9 februarie 2014) [+] mai mult

  • Încheierea unui accord de colaborare cu o fabrica de ciocolată;
  • Stabilirea criteriilor de selecţie a participanţilor;
  • Elaborarea materialelor necesare proiectului: afişe, formulare de participare, prezentări, manuale, fişe de lucru etc.
 2. Selecţia participanţilor (10-16 februarie 2014) [+] mai mult

  • Elaborarea şi publicarea anunţurilor pe site-ul asociaţiei şi în liceele din localităţile vizate;
  • Aplicarea criteriilor de selecţie;
  • Completarea formularelor de participare de către tineri;
  • Selectarea a 24 de tineri participanţi.
 3. „Vizită la fabrica de ciocolată” (10-12 februarie 2014) [+] mai mult

  • Vizita la fabrica de ciocolată;
  • Familiarizarea cu concepte specifice educaţiei interculturale, utilizând metafora ciocolatei;
  • Fabricarea pralinelor, utilizând aceleaşi principii dar ingrediente diferite;
  • Premierea celor mai pricepuţi participanţi cu o cutie de praline asortate.
 4. Curs autorizat de competenţe sociale şi civice (12-16 februarie 2014) [+] mai mult

  • Grupurile vulnerabile din comunitătile participanţilor;
  • Minoritătile locale;
  • Drepturile membrilor unei comunităţi;
  • Stereotipurile şi prejudecăţile comunităţii legate de femei şi minorităţi;
  • Cazuri de discriminare în domeniile: familie, educaţie, loc de muncă şi sănătate;
  • Dialogul inter-etnic;
  • Exemple de participare şi cetăţenie democratică în comunitatea locală;
  • Prevenirea stereotipurilor şi soluţionarea cazurilor de discriminare întâlnite în comunitatea locală;
  • Elaboarera unor proiecte în care participanţii să propună soluţii şi acţiuni innovative pentru a preveni şi soluţiona cazurile de discriminare.
 5. Elaborarea pliantelor şi broşurilor (16-22 februarie 2014) [+] mai mult

  • Colectarea şi traducerea materialelor;
  • Elaborarea unui pliant şi a unei broşuri care promovează drepturile omului şi cetăţenia democratică;
  • Editarea şi multiplicarea pliantului şi a broşurii în câte 1000 de exemplare.
 6. Campania „Atelierul de ciocolată” (22-23 februarie 2014) [+] mai mult

  • Scrierea sau desenarea unor mesaje anti discriminare pe panouri cu ciocolată albă şi neagră;
  • Oferirea unor informaţii legate de drepturile omului şi participarea la procesul de luare a deciziilor persoanelor interesate;
  • Împărţirea pliantelor şi broşurilor elaborate.

Ştiri

Detalii despre derularea proiectului „Ciocolata: instrument de combatere a intoleranţei şi discriminării”
03.03.2014

În luna februarie 2014, Asociaţia AtelieR, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Braşov, au derulat proiectul „Ciocolata: instrument de combatere a intoleranţei şi discriminării”, cofinanţat de Consiliul Europei, prin Fundaţia Europeană de Tineret.


Scopul proiectului a constat în dezvoltarea şi promovarea unor concepte, competenţe şi valori interculturale cheie în rândul tinerilor, în vederea îmbunătăţirii coeziunii sociale şi creării unor societăţi multiculturale.

Proiectul a avut la bază metafora ciocolatei: Deşi e albă sau neagră, toată ciocolata provine din boabele de cacao. Pentru pralinele de ciocolată, se utilizează ingrediente diferite, dar principiile de fabricare sunt aceleaşi. Deşi, în final, pralinele arată diferit şi au culori diferite, toate sunt la fel de delicioase.


Au fost atinse următoarele obiective ale proiectului:

 • Îmbunătăţirea gradului de informare a tinerilor cu privire la unele concepte cheie ale educaţiei interculturale, cu ajutorul activităţii de creştere a conştientizării „Vizită la fabrica de ciocolată”;
 • Dezvoltarea competenţelor cheie sociale şi civice ale tinerilor, respective a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor pozitive ale acestora faţă de drepturile omului şi cetăţenia democratică, cu ajutorului unui curs autorizat;
 • Creşterea gradului de conştientizare a unor aspecte precum drepturile omului, diversitatea, toleranţa, non-discriminarea şi cetăţenia democratică, cu ajutorul campaniei informaţionale „Atelierul de ciocolată” desfăşurată de către participanţii proiectului.


Grupul ţintă al proiectului
a fost alcătuit din 24 de tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, din judeţele Braşov şi Covasna.

Cei 24 de participanţi provin atât din localităţi urbane (Braşov, Zărneşti, Săcele), cât şi rurale (Prejmer, Teliu, Vama Buzăului, Măieruş, Dobârlău) şi sunt elevi în cadrul unor licee prestigioase din zona vizată, precum: Colegiul „Ţara Bârsei” Prejmer, Liceul „Andrei Mureşanu” Braşov, Liceul „Maria Băiulescu” Braşov, Colegiul Naţional „Unirea” Braşov, Colegiul Naţional Economic „Andrei Bârseanu” Braşov, Liceul Silvic „Mircea Rucăreanu” Braşov, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe şi Liceul Teoretic „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului.

Pentru respectarea principiului egalităţii de gen, a non-discriminării şi a diversităţii culturale, grupul ţintă a fost alcătuit din 16 fete şi 8 băieţi, fiind incluşi totodată şi 9 tineri aparţinând grupurilor etnice minoritare (5 de etnie romă şi 4 de etnie maghiară). De asemenea, în afară de tinerii minoritari, în grupul ţintă al proiectului au fost incluse persoane aparţinând următoarelor grupuri vulnerabile: tineri din mediul rural, şi tineri care provin din familii monoparentale.


În cadrul acestui proiect au fost desfăşurate următoarele activităţi:

 1. Activităţi pregătitoare şi de selecţie a participanţilor la proiect (3 – 9 februarie 2014)

  Aceste activităţi au constat în elaborarea materialelor necesare desfăşurării proiectului (afişe, formulare de participare, suport de curs, mape de lucru, prezentări etc) şi în selecţia celor 24 de participanţi, conform criteriilor de selecţie stabilite şi respectând principiile egalităţii de şanse şi gen, non-discriminării şi diversităţii culturale.

 2. Activitate de creştere a conştientizării „Vizită la fabrica de cicocolată” (10 – 11 februarie 2014)

  În cadrul acestei activităti, participanţii au vizitat o fabrică de ciocolată, au învăţat cum se fabrică pralinele de ciocolată şi au fost familiarizaţi cu diferite concepte specifice educaţiei interculturale.

 3. Curs autorizat ANC „Competenţe sociale şi civice” (12 – 16 februarie 2014)

  Cursul de competenţe sociale şi civice s-a desfăşurat la Pensiunea „La Mogan” din localitatea Moieciu de Jos (zona Bran).

  Timp de 5 zile, participanţii şi-au format şi dezvoltat: cunoştinţe referitoare la drepturile omului, egalitatea de şanse, diversitatea, non-discriminarea, identitatea naţională şi culturală; abilităţi de muncă în echipă, de participare activă şi democratică la viaţa comunităţii, de rezolvare a conflictelor şi problemelor existente, precum şi de dialog inter-etnic; creativitate şi atitudini pozitive de toleranţă şi flexibilitate.

  Cu ajutorul metodelor de educaţie non-formală, în cadrul acestui curs au fost parcurse următoarele teme:

  • Identificarea minorităţilor şi grupurilor vulnerabile din comunităţile participanţilor;
  • Drepturile membrilor unei comunităţi;
  • Stereotipurile şi prejudecătile comunităţii legate de femei şi minorităţi;
  • Identificarea cazurilor de discriminare existente în familie, la şcoală şi din domeniul public (servicii sociale, de sănătate etc);
  • Dialogul inter-etnic;
  • Exemple de cetătenie şi participare democratică în comunitatea locală;
  • Prevenirea prejudecăţilor, stereotipurilor şi soluţionarea cazurilor de discriminare întâlnite în comunitatea locală.

  Ultima seară a cursului a fost una interculturală, pe tema „Etichete şi ciocolată”, prilej cu care participanţii proiectului s-au costumat în persoane / grupuri de persoane etichetate şi discriminate. În aceeaşi seară, participanţii au primit diplomele de participare din partea Asociaţiei AtelieR, precum şi diferite premii constând în praline de ciocolată.

  La finalul cursului, participanţii au elaborat proiecte în care au propus soluţii concrete pentru prevenirea şi soluţionarea cazurilor de discriminare întâlnite în comunităţile din care fac parte. Aceste proiecte au fost prezentate la examenul final din ultima zi a cursului, în urma căruia participanţii au fost certificaţi, obţinând diplome de competenţe comune sociale şi civice, avizate de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Muncii.

 4. Elaborarea broşurilor „Toleranţă şi non-discriminare” şi „Cetăţenie şi participare democratică” împreună cu participanţii proiectului (17 – 22 februarie 2014)

  Având la bază experienţa şi competenţele dobândite în cadrul acestui proiect, participanţii, împreună cu echipa proiectului, au elaborat împreună 2 broşuri de informare.

  Broşura „Toleranţă şi non-discriminare” conţine informaţii referitoare la: stereotipuri, prejudecăţi, discriminare, criterii de discriminare, domenii în care poate apărea discriminarea, formele discriminării, necesitatea apărării împotriva discriminării, modalităţi de apărare împotriva discriminării, instituţiile care promovează toleranţa şi non-discriminarea şi legislaţia în acest domeniu.

  Broşura „Cetăţenie şi participare democratică” conţine informaţii referitoare la: conceptul de cetăţenie, participarea democratică, etapele participării, modalităţile de implicare activă în viaţa comunităţii, organizarea unei manifestaţii publice, instituţiile care promovează cetăţenia şi participarea democratică şi legislaţia în acest domeniu.

  Cele 2 broşuri au fost editate şi multiplicate în câte 100 de exemplare.

 5. Campanie de informare bazată pe participarea activă a tinerilor „Atelierul de ciocolată” (23 februarie – 2 martie 2014)

  În vederea adresării unui public-ţintă cât mai larg şi asigurării unui impact cât mai mare a mesajelor de toleranţă şi non-discriminare, ultima activitate a proiectului, campania de informare bazată pe participarea activă a tinerilor, a început pe data de 23.02.2014 la Prejmer, cu prilejul celei de-a X-a ediţii a tradiţionalului festival al clătitelor „FASCHING”.

  În cadrul acestui festival, participanţii au desenat şi scris diferite mesaje de toleranţă şi non-discriminare pe nişte panouri, cu ciocolată albă şi negră (topită în prealabil). Panourile au fost expuse în cadrul Centrului Cultural şi de Agrement „Cetate” pentru a putea fi văzute de căt mai mulţi localinici, turişti, agenţi economici, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi ai mass-media.

  Tot în cadrul festivalului, precum şi în săptămâna următoare (24.02. – 02.03.2014), participanţii au distribuit broşurile elaborate, oferind colegilor de liceu şi altor persoane interesate informaţii suplimentare referitoare la respectarea drepturilor omului şi modalităţile concrete de implicare activă în deciziile luate la nivelul comunităţii.


Rezultatele
obţinute în cadrul acestui proiect:

 1. 24 de tineri familiarizaţi cu conceptele de egalitate, nondiscriminare şi diversitate culturală, utilizând metafora ciocolatei;
 2. 24 de tineri participanţi la cursul de competenţe sociale şi civice şi certificaţi în urma acestuia;
 3. 2 broşuri care promovează dreturile toleranţa, non-discriminarea şi cetăţenia democratică, elaborate de către tinerii participanţi;
 4. 1 campanie de informare organizată şi desfăşurată de tinerii participanţi la proiect;
 5. 200 de broşuri de informare pe tema toleranţei, non-discriminării, cetăţeniei şi participării active distribuite de către participanţi în zonele vizate de proiect.

Selecţia participanţilor pentru proiectul „Ciocolata: instrument de combatere a intoleranţei şi discriminării”
01.02.2014

Grupul ţintă al proiectului va fi alcătuit din 24 de tineri, cu vârste cuprinse între 16 şi 20 de ani, din judeţele Braşov şi Covasna.

Selecţia grupului ţintă se va face respectând principiile egalităţii de şanse, non-discriminării şi diversitătii culturale. Procedura de selecţie a participanţilor va avea în vedere alcătuirea unui grup eterogen, din punct de vedere al genului şi etniei tinerilor.

Detalii despre criteriile de selecţie:

 • Vârsta între 16 şi 20 de ani (dovada: copie CI);
 • Domiciliul – mediul urban sau rural din judeţele Braşov sau Covasna (dovada: copie CI);
 • Elev în clasele XI-XII, care a absolvit învăţământul general obligatoriu de 10 clase (dovada: adeverinţă de la şcoală care să ateste absolvirea a 10 clase şi înscrierea în clasa a XI-a sa a XII-a);
 • Asumarea participării la toate activităţile proiectului (se bifează pe formularul de participare);
 • Motivaţia participării la activităţile proiectului (se menţionează pe formularul de participare).

Formularul de participare » descarcă de aici

Detalii administrative:

 • Participarea la activităţile proiectului se va face pe baza formularului de participare completat şi semnat, la care se adaugă următoarele documente anexă: copie după CI şi adeverinţă de la şcoală care să ateste absolvirea a 10 clase şi înscrierea în clasa a XI-a sa a XII-a;
 • Formularele completate împreună cu documentele anexă pot fi transmise la numărul de fax 0268 314 919 sau la adresa de e-mail asociatia.atelier@gmail.com până pe data de 3 februarie, cel târziu.
 • Transportul participanţilor din alte localtăţi la fiecare dintre cele 3 activităţi menţionate în program se va deconta pe baza: biletelor de autocar / tren clasa a II-a, bonurilor de benzină /motorină cu data călătoriei înscrisă pe acestea;
 • Taxele de vizitare a fabricii de ciocolată, precum şi cheltuielile cu consumabilele necesare fabricării pralinelor de ciocolată, vor fi suportate de organizatori;
 • Pe perioada desfăşurării cursului autorizat ANC de competenţe sociale şi civice (13-16 februarie 2014), vor fi asigurate cazarea şi masa participanţilor;
 • Cazarea va fi în camere duble (câte 2 participanţi / cameră);
 • Vor fi asigurate 3 mese pe zi.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi la:
Telefon / fax: 0268 314 919
E-mail: asociatia.atelier@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/asociatia.atelier


Lansarea proiectului „Ciocolata: instrument de combatere a intoleranţei şi discriminării”
01.02.2014

Asociaţia AtelieR, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret Braşov, vor implementa proiectul „Ciocolata: instrument de combatere a intoleranţei şi discriminării”, 2014, cofinanţat de Consiliul Europei, prin Fundaţia Europeană de Tineret.

Scopul proiectului: dezvoltarea şi promovarea unor concepte, competenţe şi valori interculturale cheie în rândul tinerilor, în vederea îmbunătăţirii coeziunii sociale şi creării unor societăţi multiculturale.

Programul proiectului » descarcă de aici
Chocolate: A Tool Against Intolerance and Discrimination

The project "Chocolate: A Tool Against Intolerance and Discrimination" is co-financed by the Council of Europe, European Youth Foundation.

This project is adressed to the youngsters from Brasov and Covansa counties and it will be deployed between February 3rd and March 2nd 2014.

The project's aim

To develop and promote some inter-cultural key concepts, competences and values among young people, in order to improve the social cohesion and create multicultural societies.

The project's main objectives

 • To develop youngsters' comprehension regarding some inter-cultural education key concepts, by the innovative awareness-raising activity "Visiting the Chocolate Manufacture";
 • To develop youngsters' key social and civic competences for lifelong learning, respectively their knowledge, skills and positive attitudes regarding human rights and democratic citizenship, by an authorized training course;
 • To raise people's awareness regarding human rights, diversity, tolerance, non-discrimination and democratic citizenship, through the informational campaign "Chocolate Workshop" deployed by project's participants.

Participants (target group)

24 youngsters from Brasov and Covasna counties, aged between 16 and 20.

Seclection criteria

 • Age: between 16 and 20;
 • Studentship: must be students from a high school from Brasov or Sfantul Gheorghe;
 • Residence: must live in Brasov or Covasna county.

The selection criteria will be established according to: gender and chances equality, non-discrimination and cultural diversity principles. In order to respect these principles, the preparatory team will select a heterogeneous target group, having about the same number of women and men and of Romanian and minority youngsters (mostly from Hungarian and Roma communities).

The project's activities

 1. Preparatory meetings (3-9 February 2014) [+] more

  • Finding a chocolate manufacturer in Brasov;
  • Establishing the participants' selection criteria
  • Elaborating the project's materials: posters, application forms, Power-point presentations, training manuals, work sheets etc.
 2. Participants' selection (10-16 February 2014) [+] more

  • Elaborating and posting notifications on AtelieR's website and putting up notices in high schools from Brasov and Sfantul Gheorghe;
  • Applying the exclusion selection criteria;
  • Filling in an application form by the young students;
  • Selecting 24 youngsters who will participate to this project.
 3. "Visiting the Chocolate Manufacture" (10-12 February 2014) [+] more

  • Visiting a chocolate manufacture;
  • Learning about some key inter-cultural education concepts, using the chocolate metaphor;
  • Learning how to manufacture chocolate pralines, using the same basis and principles, but different ingredients;
  • Awarding the most skilled participants with assorted pralines, made by their own hands.
 4. Authorized training course for the development of key social and civic competences (12-16 February 2014) [+] more

  • Vulnerable groups from participants' communities;
  • Local minorities;
  • The rights of a community's members;
  • The community's prejudices and stereotypes about women and minorities;
  • Gender and minorities' discriminations in areas of housing, education, employment and health;
  • Inter-ethnic dialogue;
  • Examples of democratic participation and citizenship within the local community;
  • Preventing the stereotypes and solving the discrimination cases within the local community;
  • Projects' elaboration: participants will have to propose concrete actions or innovative solutions in order to prevent and solve some known discrimination cases.
 5. Elaboration of the printed materials (16-22 February 2014) [+] more

  • Colleting and translating all the available materials;
  • Elaborating a leaflet and a brochure promoting human rights and democratic citizenship;
  • Editing and printing the leaflet and the brochure in 100 copies each.
 6. Informational campaign "Chocolate Workshop" (22-23 February 2014) [+] more

  • Writing or drawing messages against discrimination, with black and white chocolate on panels;
  • Giving interested people more information regarding human rights and encourage them to participate to the public decision making process;
  • Spreading the elaborated leaflets and brochures.

News

Details about the deployment of the project "Chocolate: A Tool Against Intolerance and Discrimination"
03.03.2014

In February 2014, AtelieR Youth Association, in partnership with Sports and Youth Directorate from Brasov County deployed the project "Chocolate: A Tool Against Intolerance and Discrimination", co-financed by the Council of Europe, European Youth Foundation.


Project's aim was to develop and promote some inter-cultural key concepts, competences and values among young people, in order to improve the social cohesion and create multicultural societies.

This project was based on the chocolate metaphor, which can be either black, or white, but has the same origins, the cocoa tree. For manufacturing the chocolate pralines, although the ingredients are different, the basis and the principles are the same. In the end, although the chocolate pralines look different and have different colours, they all are equally delicious.


The following main objectives were achieved:

 • Development of youngsters' comprehension regarding some inter-cultural education key concepts, by the innovative awareness-raising activity "Visiting the Chocolate Manufacture";
 • Development of youngsters' key social and civic competences for lifelong learning, respectively their knowledge, skills and positive attitudes regarding human rights and democratic citizenship, by an authorized training course;
 • People's awareness rising regarding human rights, diversity, tolerance, non-discrimination and democratic citizenship, through the informational campaign "Chocolate Workshop" deployed by project's participants.


The project's target group
was represented by 24 youngsters, from Brasov and Covasna counties, aged between 16 and 20.

The 24 participants are both from urban (Braşov, Zărneşti, Săcele) and rural areas (Prejmer, Teliu, Vama Buzăului, Măieruş, Dobârlău) and they study in the following highschools from the aimed area: Highschool „Ţara Bârsei” Prejmer, Highschool „Andrei Mureşanu” Braşov, Highschool „Maria Băiulescu” Braşov, Highschool „Unirea” Braşov, Highschool „Andrei Bârseanu” Braşov, Highschool „Mircea Rucăreanu” Braşov, Highschool „Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe and Highschool „Mircea Eliade” Întorsura Buzăului.

In order to respect the gender and chances equality, non-discrimination and cultural diversity principles, the target group included 16 women and 8 men, and also 9 youngsters from minority communities (5 from Roma and 4 from Hungarian communities). Besides the minority youngsters, the target group also included youngsters from various vulnerable groups, such as: youngsters from rural areas and youngsters from single parent families.


The following activities were deployed:

 1. Preparatory meetings and participants' selection (3 – 9 February 2014)

  This activity included: elaborating the necessary materials for the project (posters, web news, application forms, training manual, work sheets, presentations etc) and the selection of the 24 participants, according to the selection criteria and the equality, non-discrimination and cultural diversity principles.

 2. Awareness-raising activity "Visiting the Chocolate Manufacture" (10 – 11 February 2014)

  The 24 participants visited a chocolate manufacture from Brasov, were aquatinted to some inter-cultural key concepts, using the chocolate metaphor and learned how manufacture chocolate pralines, using the same basis and principles, but different ingredients. The most skilled participants were awarded with assorted pralines, made by their own hands.

 3. Authorized training course "Development of key social and civic competences for lifelong learning" (12 – 16 February 2014)

  The authorized training course was deployed at the Guest house "La Mogan" placed in Moieciu de Jos, Brasov county.

  For 5 days, participants developed: knowledge regarding the human rights, equality of chances, diversity, non-discrimination, national and cultural identity; personal, inter-personal and inter-cultural skills for an active and democratic participation at community's life, conflicts and problem-solving skills, inter-ethnic dialogue, team work, creativity; and positive attitudes like tolerance and flexibility.

  Using the non-formal education methods, the following subjects were approached:

  • Identifying the local minorities and vulnerable groups participants' communities;
  • Rights of a community's members;
  • Identifying the community's prejudices and stereotypes about women and minorities;
  • Known cases of gender and minorities' discriminations in areas of housing, education, employment and health;
  • Inter-ethnic dialogue;
  • Examples of democratic participation and citizenship within the local community;
  • How to prevent the stereotypes and solve the discrimination cases within the local community.

  The last evening of the training course was an inter-cultural evening. For this event, participants disguised themselves in certain vulnerable persons / groups who are often discriminated within their communities.

  At the end of the training course, participants elaborated some projects containing examples of known discrimination cases and proposals of concrete actions and innovative solutions in order to prevent and solve these cases. These projects were presented at the final certification exam, after which participants obtained graduation certificates for social and civic competences, approved by Ministry of Education and Ministry of Labour.

 4. Elaboration of the brochures "Tolerance and Non-discrimination" and "Citizenship and Democratic Participation" in collaboration with the project's participants (17 – 22 February 2014)

  Based on the experience and competences acquired during this project, participants, along with the preparatory team, elaborated 2 informational brochures.

  The brochure "Tolerance and Non-discrimination" contains information regarding: stereotypes, prejudices, discrimination phenomena, discrimination criteria, discrimination fields, the need to protect oneself against discrimination, means to protect oneself against discrimination, institutions which promote tolerance and non-discrimination and legislation in the field on non-discrimination.

  The brochure "Citizenship and Democratic Participation" contains information regarding: the concept of citizenship, democratic participation, stages of democratic participation, means of active involvement in community's life, organizing public demonstrations, institutions which promote citizenship and democratic participation and the legislation in this field.

  These 2 brochures were edited and multiplied in 100 copies each.

 5. Informational campaign based on youth participation "Chocolate Workshop" (23 February – 2 March 2014)

  For having a great audience and impact, this last activity began on February the 23rd at Prejmer, Brasov county, with the occasion of the 10th edition of traditional local festival, named "FASCHING".

  Within this festival, the project's participants wrote and drawn different messages promoting tolerance and non-discrimination, with black and white chocolate on panels. These panels were exposed in the Local Cultural and Leisure Centre, so they could be viewed by as many people as possible, including tourists, economic agents, local public authorities and mass-media representatives.

  At this festival and also the next week (February the 24th – March the 2nd) , the participants spread the elaborated brochures, giving their high school colleagues and other interested people more information regarding tolerance, non-discrimination, citizenship and democratic participation.


The results obtained are:

 1. 24 youngsters aquatinted with some inter-cultural key concepts, such as: equality, non-discrimination and cultural diversity, using the chocolate metaphor;
 2. 24 youngsters trained and certified for the social and civic competences development;
 3. 2 brochures promoting tolerance, non-discrimination, citizenship and democratic participation elaborated by the youngsters who participated to this project;
 4. 1 informational campaign organised and deployed the youngsters who participated to this project;
 5. 200 brochures promoting tolerance, non-discrimination, citizenship and active participation spread by the participants in the project's aimed areas.

Participant selection for the project "Chocolate: A Tool Against Intolerance and Discrimination"
01.02.2014

Participants (target group): 24 youngsters from Brasov and Covasna counties, aged between 16 and 20.

The selection criteria will be established according to: gender and chances equality, non-discrimination and cultural diversity principles. In order to respect these principles, the preparatory team will select a heterogeneous target group, having about the same number of women and men and of Romanian and minority youngsters (mostly from Hungarian and Roma communities).

Selection criteria details:

 • Age betwwe 16 and 20 (proof: identity card);
 • Residence – must live in Brasov or Covasna county (proof: identity card);
 • Final years students (XI or XII grade), who study in a highschool from Brasov or Covasna county (proof: certificate from the highschool where they study;
 • Assumption of full participation to all the project's activities (checks from the application form);
 • Motivation to participate to project's activities. (mentioned in the application form).

Application Form (Romanian) » download

Administrative details:

 • In order to participate to this project, you have to fill in and sign the application form and send it to us, with the following proof documents : identity card copy and certificate from the highschool mentioning that you are a final year student (in XI or XII grade);
 • These documents must be sent by fax (0268 314 919) or by e-mail asociatia.atelier@gmail.com by February the 3rd.
 • Participants' transport (both ways), accommodation and meals costs will be supported by us;
 • The accommodation at the hotel or guest house will be in double rooms.

For more details, please contact us at:
Phone / fax no: 0268 314 919
E-mail: asociatia.atelier@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/asociatia.atelier


Launching the project "Chocolate: A Tool Against Intolerance and Discrimination"
01.02.2014

Between February 3rd and March 2nd 2014, AtelieR Youth Association, in partnership with Sports and Youth Directorate from Brasov County will deploy the project "Chocolate: A Tool Against Intolerance and Discrimination", co-financed by the Council of Europe, European Youth Foundation.

Project's aim: to develop and promote some inter-cultural key concepts, competences and values among young people, in order to improve the social cohesion and create multicultural societies.

Project's timeline (Romanian) » downloadConţinutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui site web este proprietatea Asociaţiei de Tineret pentru Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România - AtelieR. Nu este permisă utilizarea acestui site web în scopuri comerciale. Conţinutul acestui site web nu poate fi folosit în nici o modalitate şi nici un scop fără acordul Asociaţiei AtelieR.