De 10 ani producem schimbări pozitive în societate

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013,
„Investeşte în oameni!”

Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural

Proiectul „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se înscrie pe axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” şi face obiectul contractului de finanţare POSDRU//97/6.3/S/64362 încheiat între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale – AMPOSDRU în calitate de autoritate finanţatoare şi Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR în calitate de beneficiar al finanţării

Proiectul este implementat de Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR în parteneriat cu Organizaţia Naţională Cercetaşii României, Filiala Braşov „Virigl Onitiu” şi cu Asociaţia Clubul Femeilor Manager, Caraş Severin în perioada 01.08.2010 – 31.01.2012, având o durată de 18 luni.

Proiectul are ca scopfacilitarea accesului egal la ocupare, la obţinerea de venituri şi la dezvoltarea unei cariere, în vederea creării unei societăţi inclusive şi cozive, cu ajutorul unor activităţi de informare, formare şi promovare, precum şi a unor programe specifice de dezvoltare personală şi profesională, adaptate nevoilor grupului ţintă”.

Grupul ţintă al proiectului este alcătuit dintr-un număr de 3600 de persoane din zonele rurale montane din judeţele Bacău, Neamţ, Cluj, Maramureş, Braşov şi Covasna.

Proiectul urmăreşte atingerea următoarelor 6 obiective specifice:

 1. Cercetarea diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile în cadrul celor 6 judeţe vizate;
 2. Îmbunătăţirea gradului de informare a grupului ţintă cu privire la şanse şi drepturi egale, facilitarea găsirii unui loc de muncă şi importanţa competenţelor antreprenoriale;
 3. Promovarea meşteşugurilor tradiţionale din zonele rurale montane;
 4. Creşterea oportunităţilor de angajare a 1080 de femei din grupul ţintă, cu ajutorul a 3 cursuri de competenţe comune, autorizate CNFPA;
 5. Sprijinirea participării profesionale şi a iniţiativelor antreprenoriale a 1080 de femei din grupul ţintă, cu ajutorul consilierii profesionale şi antreprenoriale;
 6. Asigurarea unui management performant al proiectului, în beneficiul grupului ţintă.

Ştiri

Finalizarea proiectului "Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural"
31.01.2012

Cu ocazia conferinţei de presă pentru finalizarea proiectului "Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural" desfăşurată pe data de 31 ianuarie 2012 la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25), vă informăm cu privire la cele mai importante rezultate obţinute pe parcursul celor 18 luni de implementare a proiectului, în perioada 01.08.2010 - 31.01.2012. [+] mai multe detalii despre cele mai importante rezultate obţinute

Cele mai importante rezultate obţinute sunt următoarele:

 • 900 de persoane din cele 6 judeţe chestionate cu privire la modul în care percep existenţa unor diferenţe de gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile (analiza de nevoi);
 • 3600 de persoane din zonele rurale montane din 6 judeţe ( Braşov, Covasna, Bacău, Neamţ, Cluj şi Maramureş) informate cu privire la şanse şi drepturi egale, facilitarea găsirii unui loc de muncă şi importanţa competenţelor antreprenoriale;
 • 6000 de pliante "Drepturile omului" şi 6000 de pliante "Şanse egale" distribuite persoanelor din zonele rurale montane din cele 6 judeţe;
 • 6000 de broşuri "Metode şi tehnici de informare profesională şi marketing personal" şi 6000 de broşuri "Importanţa competenţelor antreprenoriale" distribuite persoanelor din zonele rurale montane din cele 6 judeţe;
 • 1080 de femei din zonele rurale montane din cele 6 judeţe participante la 3 cursuri de competenţe cheie, comune mai multor ocupaţii: competenţe sociale şi civice, competenţe antreprenoriale şi competenţe informatice;
 • 1080 de femei subvenţionate pe durata derulării cursurilor şi certificate cu diplome acreditate CNFPA;
 • 1080 de femei participante la cursuri asistate pentru dezvoltarea socio-profesională, dintre care: 715 beneficiare a serviciilor de consiliere profesională şi 365 beneficiare a serviciilor de consultanţă antreprenorială;
 • 720 de meşteşugari din zonele rurale montane din cele 6 judeţe participanţi la concursuri de promovare a meşteşugurilor tradiţionale, dintre care 216 meşteşugari premiaţi;
 • 71 de meşteşugari din zonele vizate, alături de alţi 21 de meşteşugari din alte 4 ţări europene participanţi la o conferinţă internaţională de schimb de bune practici în domeniul meşteşugurilor tradiţionale.

Toate activităţile acestui proiect s-au desfăşurat în conformitate cu graficul propus şi toate rezultatele preconizate au fost atinse, ceea ce a dus la îndeplinirea obiectivului general al proiectului, respectiv la facilitarea accesului egal la ocupare, la obţinerea de venituri şi la dezvoltarea unei cariere, în vederea creării unei societăţi inclusive şi coezive.


Conferinţa de presă pentru finalizarea proiectului "Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural"
27.01.2012

Conferinţa de presă dedicată finalizării proiectului POSDRU//97/6.3/S/64362 "Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural" va avea loc marţi, pe data de 31 ianuarie 2012, începând cu ora 10.00, la sediul Asociaţiei AtelieR, Braşov, strada Traian nr. 25. citiţi comunicatul de presă aici


Desfăşurarea conferinţei internaţionale de schimb de bune practici în domeniul meşteşugurilor tradiţionale
28.11.2011

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR vă informează cu privire la desfăşurarea activităţii A10 Conferinţă internaţională de schimb de bune practici în domeniul meşteşugurilor tradiţionale şi la rezultatele acesteia. [+] mai mult

Activitatea A10 s-a desfăşurat în perioada 24-27 noiembrie 2011 la hotelul "Rina Tirol" din Poaina Braşov. La conferinţă au participat în total 92 de meşteşugari, dintre care 71 de meşteşugari români, din grupul ţintă şi 21 de meşteşugari străini, din alte ţări UE.

Distribuţia pe judeţe a celor 71 de meşteşugari români, din grupul ţintă, este următoarea: 19 participanţi din judeţul Braşov, 11 participanţi din judeţul Covasna, 5 participanţi din judeţul Bacău, 9 participanţi din judeţul Neamţ, 20 participanţi din judeţul Maramureş şi 7 participanţi din judeţul Cluj.

Meşteşugarii străini provin din următoarele 4 state UE: 3 participanţi din Bulgaria, 1 participant din Marea Britanie, 8 participanţi din Italia şi 9 participanţi din Ungaria.

Rezultatele obţinute în urma acestei activităţi, corespund cu cele anticipate, respectiv:

 • R3.2. 71 de meşteşugari din grupul ţintă participanţi la conferinţa internaţională
 • R3.3. 21 de meştesugari din alte ţări europene participanţi la conferinţa internaţională
 • R3.4. 1 raport al conferinţei internaţionale

Atribuirea contractului de achiziţie publică "Servicii de închiriere microbuze tarnsport meşteşugari"
21.11.2011

Asociaţia AtelieR, în calitate de achizitor, anunţă atribuirea contractului de achiziţie publică "Servicii de închiriere microbuze tarnsport meşteşugari", către S.C. INTERNATIONAL KIRA TOURS S.R.L. » descărcaţi de aici Anunţul de atribuire


Atribuirea contractului de achiziţie publică "Servicii de cazare şi conferinţă organizate la hotel"
14.11.2011

Asociaţia AtelieR, în calitate de achizitor, anunţă atribuirea contractului de achiziţie publică "Servicii de cazare şi conferinţă organizate la hotel", către S.C. AMROM CONIMPEX S.R.L. » descărcaţi de aici Anunţul de atribuire


Achiziţie de prestare de "Servicii de închiriere microbuze tarnsport meşteşugari"
11.11.2011

Asociaţia AtelieR organizează procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei pentru atribuirea contractului de "Servicii de închiriere microbuze tarnsport meşteşugari", în vederea derulării activităţilor proiectului "Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural", cofinanţat din FSE, prin POSDRU. » descărcaţi de aici Anunţul de achiziţie de servicii

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obţinută în mod gratuit fie prin punerea la dispoziţie la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25), fie printr-o solicitare scrisă transmisă la numărul de fax sau pe adresa de e-mail a Asociaţiei AtelieR: 0268/314919 sau asociatia.atelier@gmail.com sau direct descărcată de pe acest site. » descărcaţi de aici Documentaţia pentru ofertanţi

Ofertele se depun prin servicii poştale/de curierat sau personal la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25, cod 5003332, judeţul Braşov), până pe data de 18.11.2011, ora 12.00, cel târziu. Ofertele conţin toate documentele justificative emise de către organele competente şi toate formularele prezentate în documentaţia pentru ofertanţi » descărcaţi de aici Formularele pentru ofertă


Achiziţie de prestare de "Servicii de cazare şi conferinţă organizate la hotel"
28.10.2011

Asociaţia AtelieR organizează procedura de cercetare a pieţei – studiu al pieţei pentru atribuirea contractului de "Servicii de cazare şi conferinţă organizate la hotel", în vederea derulării activităţilor proiectului "Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural", cofinanţat din FSE, prin POSDRU. » descărcaţi de aici Anunţul de achiziţie de servicii

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obţinută în mod gratuit fie prin punerea la dispoziţie la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25), fie printr-o solicitare scrisă transmisă la numărul de fax sau pe adresa de e-mail a Asociaţiei AtelieR: 0268/314919 sau asociatia.atelier@gmail.com sau direct descărcată de pe acest site. » descărcaţi de aici Documentaţia pentru ofertanţi

Ofertele se depun prin servicii poştale/de curierat sau personal la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25, cod 5003332, judeţul Braşov), până pe data de 11.11.2011, ora 12.00, cel târziu. Ofertele conţin toate documentele justificative emise de către organele competente şi toate formularele prezentate în documentaţia pentru ofertanţi » descărcaţi de aici Formularele pentru ofertă


Rezultate parţiale ale activităţilor specifice destinate grupului ţintă
30.09.2011

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR vă informează cu privire la primele 6 luni de desfăşurare a activităţilor destinate grupului ţintă şi la rezultatele obţinute în această perioadă.

Activităţile destinate grupului ţintă se desfăşoară timp de 9 luni, în perioada martie-noiembrie 2011, în zonele rurale montane din judeţele Braşov, Covasna, Bacău, Neamţ, maramureş şi Cluj.

Activitatea A6 de informare a grupului ţintă cu privire la şanse şi drepturi egale, facilitarea găsirii unui loc de muncă şi importanţa competenţelor antreprenoriale se adresează unui număr de 3600 de persoane din zonele rurale montane din cele 6 judeţe vizate. Din cele 3600 de persoane din zonele rurale montane, vor fi identificate 720 de persoane care se ocupă cu meşteşuguri tradiţionale şi care vor participa la activitatea A7, de organizarea unor concursuri de promovare a meşteşugurilor tradiţionale. De asemenea, din cele 3600 de persoane, vor fi identificate 1080 de femei care vor participa la activităţile A8, de furnizare a cursurilor de competenţe cheie sociale şi civice, antreprenoriale şi informatice şi A9, de sprijin şi asistenţă în vederea dezvoltării carierei sau iniţierii unor afaceri.

A6 "Campanii de informare şi creştere a conştientizării grupului ţintă pe tema şanselor şi drepturilor egale, facilitării găsirii unui loc de muncă si importanţei dezvoltării competentelor antreprenoriale"[+] mai mult

Au fost organizate 61 de campanii de informare, dintre care 13 campanii în judeţul Braşov 11 campanii în judeţul Covasna, 11 campanii in judeţul Bacău, 12 campanii în judeţul Neamţ şi 14 campanii în judeţul Maramureş, în urma cărora au fost informate în total 2270 persoane, dintre care 1535 femei şi 735 bărbaţi. Distribuţia celor 2270 de persoane informate pe judeţe este următoarea: 304 persoane din judeţul Braşov, 451 persoane din judeţul Covasna, 381 persoane din judeţul Bacău, 479 persoane din judeţul Neamţ şi 655 persoane din judeţul Maramureş.

Rezultatul activităţii A6 pentru în primele 6 luni de implementare a acesteia este:

 • R2.5. 2270 de persoane din judeţele Braşov, Covasna, Bacău, Neamţ şi Maramureş informate cu privire la şanse şi drepturi egale, facilitarea găsirii unui loc de muncă şi importanţa competenţelor antreprenoriale (63%)

A7 "Activitate de promovare a meşteşugruilor tradiţionale concentrată pe bunele practici"[+] mai mult

Au fost înscrişi în concursuri 487 de meşteşugari, dintre care 294 femei şi 193 bărbaţi. Distribuţia meşteşugarilor pe judeţe este următoarea: 42 de meşteşugari din judeţul Braşov, 14 meşteşugari din judeţul Covasna, 56 meşteşugari din judeţul Bacău, 112 meşteşugari din judeţul Neamţ şi 263 meşteşugari din judeţul Maramureş.

Până în prezent, în luna august 2011, au fost organizate 5 concursuri de promovare a meşteşugurilor tradiţionale, 4 în judeţul Braşov în localităţile Prejmer, Vama Buzăului, Zizin şi Hărman şi 1 în judeţul Covasna, în localitatea Dobârlău. La cele 5 concursuri au participat 50 de meşteşugari, câte 10 la fiecare concurs. În cadrul fiecărui concurs, au fost premiaţi câte 3 meşteşugari cu premiile I, II şi III, rezultând un număr de 15 meşteşugari care au obţinut premii în cadrul acestor concursuri.

Rezultatul activităţii A7 pentru în primele 6 luni de implementare a acesteia este:

 • R 3.1. 50 mesteşugari din grupul ţintă participanţi la concursuri (7%).

A8 "Furnizarea programelor de formare profesională destinate dezvoltării competenţelor femeilor"[+] mai mult

Au fost organizate 57 de sesiuni de formare profesională, câte 19 pentru fiecare dintre cele 3 cursuri de competenţe cheie: sociale şi civice, antreprenoriale şi informatice. 12 sesiuni de formare profesională s-au desfăşurat în judeţul Braşov (în localităţile Teliu, Prejmer, Vama Buzăului şi Drăguş), 9 în judeţul Covasna (în localităîn judeţul Covasna (în localităţile Sita Buzăului, Araci şi Dobârlău), 12 în judeţul Bacău (în localităţile Căiuţi, Livezi, Bogdăneşti şi Poiana), 12 în judeţul Neamţ (în localităţile Drăgăneşti, Agapia, Răuceşti şi Brusturi) şi 12 în judeţul Maramureş (în localităţile Onceşti, Bîrsana, Rozavlea şi Strîmtura).

La aceste sesiuni de formare profesională s-au în scris în total 890 femei, dintre care 864 femei au participat la cursuri (abandon 2,99%) şi toate cele 864 le-au absolvit (promovabilitate 100%). Distribuţia pe judeţe a celor 864 participante la cursuri este următoarea: 175 femei din judeţul Braşov, 134 femei din judeţul Covasna, 179 femei din judeţul Bacău, 176 femei din judeţul Neamţ şi 200 femei din judeţul Maramureş. Până în prezent le-au fost eliberate diplomele de absolvire absolventelor din judeţele Braşov, Covasna, Bacău şî Neamţ.

Rezultatele activităţii A8 pentru în primele 6 luni de implementare a acesteia sunt:

 • R 4.4. 864 de femei din grupul ţintă participante la cursuri (80%)
 • R 4.5. 664 de certificate de absolvire eliberate (61,5%)

A9.3 "Activitate de asistenţă pentru femei în vederea dezvoltării carierei acestora"[+] mai mult

Au fost organizate 38 sesiuni de consiliere profesională, dintre care 8 sesiuni în judeţul Braşov, 6 sesiuni în judeţul Covasna, 8 sesiuni în judeţul Bacău, 8 sesiuni în judeţul Neamţ şi 8 sesiuni în judeţul Maramureş. La sesiunile de consiliere profesională au participat 575 femei, participantele de la cursurile de competenţe sociale şi civice şi competenţe informatice din judeţele menţionate.

Rezultatul activităţii A9.3 în primele 6 luni de implementare a acesteia este:

 • R 5.3. 575 de femei din grupul ţintă consiliate profesional (79,87%)

A9.4 "Activitate de asistenţă pentru femei în vederea iniţierii unor afaceri"[+] mai mult

Au fost organizate 19 sesiuni de consultanţă antreprenorială, dintre care 4 sesiuni în judeţul Braşov, 3 sesiuni în judeţul Covasna, 3 sesiuni în judeţul Bacău, 3 sesiuni în judeţul Neamţ şi 4 sesiuni în judeţul Maramureş. La sesiunile de consultanţă antreprenorială au participat 289 femei, participantele de la cursurile de competenţe antreprenoriale din judeţele menţionate.

Rezultatul activităţii A9.4 în primele 6 luni de implementare a acesteia este:

 • R 5.4. 289 de femei din grupul ţintă consultate antreprenorial (80,28%)

Primele rezultate ale activităţilor specifice destinate grupului ţintă
31.05.2011

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR vă informează cu privire la primele 2 luni de desfăşurare a activităţilor destinate grupului ţintă şi la rezultatele obţinute în această perioadă.

Activităţile destinate grupului ţintă se desfăşoară timp de 9 luni, în perioada martie-noiembrie 2011, în zonele rurale montane din judeţele Braşov, Covasna, Bacău, Neamţ, maramureş şi Cluj.

Activitatea A6 de informare a grupului ţintă cu privire la şanse şi drepturi egale, facilitarea găsirii unui loc de muncă şi importanţa competenţelor antreprenoriale se adresează unui număr de 3600 de persoane din zonele rurale montane din cele 6 judeţe vizate. Din cele 3600 de persoane din zonele rurale montane, vor fi identificate 720 de persoane care se ocupă cu meşteşuguri tradiţionale şi care vor participa la activitatea A7, de organizarea unor concursuri de promovare a meşteşugurilor tradiţionale. De asemenea, din cele 3600 de persoane, vor fi identificate 1080 de femei care vor participa la activităţile A8, de furnizare a cursurilor de competenţe cheie sociale şi civice, antreprenoriale şi informatice şi A9, de sprijin şi asistenţă în vederea dezvoltării carierei sau iniţierii unor afaceri.

A6 "Campanii de informare şi creştere a conştientizării grupului ţintă pe tema şanselor şi drepturilor egale, facilitării găsirii unui loc de muncă si importanţei dezvoltării competentelor antreprenoriale"[+] mai mult

Au fost organizate 11 de campanii de informare, dintre care 7 campanii în judeţul Braşov şi 4 campanii în judeţul Covasna, în urma cărora au fost informate în total 405 persoane, dintre care 239 din judeţul Braşov şi 166 din judeţul Covasna. Din cele 405 persoane informate 360 sunt femei şi 45 bărbaţi.

Rezultatul activităţii A6 pentru în primele 2 luni de implementare a acesteia este:

 • R2.5. 405 de persoane din judeţele Braşov şi Covasna informate cu privire la şanse şi drepturi egale, facilitarea găsirii unui loc de muncă şi importanţa competenţelor antreprenoriale (11,25%)

A7 "Activitate de promovare a meşteşugruilor tradiţionale concentrată pe bunele practici"[+] mai mult

Au fost înscrişi în concursuri 12 meşteşugari din judeţele Braşov, Covasna şi Maramureş, dintre care 10 femei şi 2 bărbaţi.

A8 "Furnizarea programelor de formare profesională destinate dezvoltării competenţelor femeilor"[+] mai mult

Au fost organizate 21 de sesiuni de formare profesională, câte 7 pentru fiecare dintre cele 3 cursuri de competenţe cheie: sociale şi civice, antreprenoriale şi informatice. 12 sesiuni de formare profesională s-au desfăşurat în judeţul Braşov (în localităţile Teliu, Prejmer, Vama Buzăului şi Drăguş) şi 9 în judeţul Covasna (în localităîn judeţul Covasna (în localităţile Sita Buzăului, Araci şi Dobârlău).

La aceste sesiuni de formare profesională s-au în scris în total 317 femei, dintre care 309 femei au participat la cursuri (abandon 2,52%) şi toate cele 309 le-au absolvit (promovabilitate 100%). Distribuţia pe judeţe a celor 309 participante la cursuri este următoarea: 175 femei din judeţul Braşov şi 134 femei din judeţul Covasna. Până în prezent le-au fost eliberate diplomele de absolvire celor 175 de absolvente din judeţul Braşov.

Rezultatele activităţii A8 pentru în primele 2 luni de implementare a acesteia sunt:

 • R 4.4. 309 de femei din grupul tinta participante la cursuri (28,6%)
 • R 4.5. 175 de certificate de absolvire eliberate (16%)

A9.3 "Activitate de asistenţă pentru femei în vederea dezvoltării carierei acestora"[+] mai mult

Au fost organizate 14 sesiuni de consiliere profesională, dintre care 8 sesiuni în judeţul Braşov şi 6 sesiuni în judeţul Covasna, la care au participat 206 femei, participantele de la cursurile de competenţe sociale şi civice şi competenţe informatice din judeţele menţionate.

Rezultatul activităţii A9.3 în primele 2 luni de implementare a acesteia este:

 • R 5.3. 206 de femei din grupul ţintă consiliate profesional (28,6%)

A9.4 "Activitate de asistenţă pentru femei în vederea iniţierii unor afaceri"[+] mai mult

Au fost organizate 7 sesiuni de consultanţă antreprenorială, dintre care 4 sesiuni în judeţul Braşov şi 3 sesiuni în judeţul Covasna, la care au participat 103 femei, participantele de la cursurile de competenţe antreprenoriale din judeţele menţionate.

Rezultatul activităţii A9.4 în primele 2 luni de implementare a acesteia este:

 • R 5.4. 103 de femei din grupul ţintă consultate antreprenorial (28,6%)

Începerea activităţilor specifice destinate grupului ţintă
01.03.2011

Începând cu data de 1 martie 2011, Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă începerea activităţilor specifice destinate grupului ţintă:

 • A6. „Campanii de informare şi creştere a conştientizării grupului ţintă pe tema şanselor şi drepturilor egale, facilitării găsirii unui loc de muncă si importanţei dezvoltării competentelor antreprenoriale”
 • A7. „Activitate de promovare a meşteşugruilor tradiţionale concentrată pe bunele practici”
 • A8. „Furnizarea programelor de formare profesională destinate dezvoltării competenţelor femeilor”
 • A9.3. „Activitate de asistenţă pentru femei în vederea dezvoltării carierei acestora”
 • A9.4. „Activitate de asistenţă pentru femei în vederea iniţierii unor afaceri”

Activitatea A6 se adresează întregului grup ţintă al proiectului alcătuit din 3600 de persoane din zonele rurale montane din cadrul a 6 judeţe situate în regiunile de dezvoltare Centru, Nord-est şi Nord-vest, respectiv: Braşov, Covasna, Cluj, Maramureş, Bacău şi Neamţ. Din cele 3600 de persoane din zonele rurale montane, ne propunem să identificăm 720 de persoane care se ocupă cu meşteşuguri tradiţionale şi care vor participa la activitatea A7. De asemenea, din cele 3600 de persoane, 1080 vor fi femei şi ele vor participa la activităţile A8 şi A9.

Activităţile menţionate se vor desfăşura timp de 9 luni, în perioada martie-noiembrie 2011, aproximativ 6 săptămâni în fiecare judeţ vizat.

Rezultatele anticipate ale acestor activităţi sunt următoarele:

 • R2.5. 3600 de persoane informate cu privire la şanse şi drepturi egale, facilitarea găsirii unui loc de muncă şi importqanţa dezvoltării competenţelor antreprenoriale (A6)
 • R3.1. 720 de meşteşugari din grupul ţintă participanţi la concursuri (A7)
 • R4.4. 1080 de femei din grupul ţintă participante la cursurile pentru dezvoltarea competenţelor cheie (A8)
 • R4.5. 918 de certificate de absolvire eliberate femeilor participante la cursuri (A8)
 • R5.3. 720 de femei din grupul ţintă consiliate profesional (A9.3)
 • R5.4. 360 de femei din grupul ţintă consultate antreprenorial (A9.4)

Finalizarea cu succes a activităţii A2 de obţinere a autorizaţiilor CNFPA pentru organizarea cursurilor de competenţe cheie
25.02.2011

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă finalizarea cu succes a activităţii A2Parcurgerea procedurilor de autorizare a 3 programe de formare profesională de specializare a competenţelor cheie” în data de 25.02.2011.

Activitatea A2 s-a desfăşurat în conformitate cu graficul prestabilit, respectiv perioada 1 octombrie - 28 februarie 2011 şi a constat în următoarele subactivităţi:

 •   Elaborarea dosarelor de autorizare a celor 3 cursuri de competenţe cheie: competenţe sociale şi civice, competenţe antreprenoriale şi competenţe informatice
 •   Verificarea informaţiilor din dosarele de autorizare de către experţii-evaluatori desemnaţi de CNFPA
 •   Eliberarea de către CNFPA a celor 3 autorizaţii pentru organizarea cursurilor de competenţe cheie, pe o perioadă de 4 ani

Rezultatele obţinute corespund cu cele anticipate, respectiv:

 • R4.1. 3 autorizaţii CNFPA de organizare a 3 cursuri de competenţe cheie, socio-civice, antreprenoriale şi informatice

Cele 3 autorizaţii sunt necesare în cadrul activităţilor de furnizare a programelor de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor cheie, destinate femeilor din grupul ţintă. În urma parcurgerii programelor de formare profesională şi a promovării examenelor de absolvire, femeile din grupul ţintă vor obţine certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi de Ministerul Muncii, familiei şi protecţiei Sociale.


Monitorizarea şi evaluarea desfăşurării proiectului în al doilea trimestru de implementare
18.02.2011

Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în trimestrul II [+] mai mult

Toate activităţile planificate să se desfăşoare în al doilea trimestru de implementare a proiectului, s-au desfăşurat şi au fost finalizate în conformitate cu graficul estimativ. În perioada 01.11.2010 – 31.01.2011, au fost finalizate cu succes activităţile:

 • A3.1. Elaborarea a 3 suporturi de curs pentru dezvoltarea programelor de formare profesională
 • A3.2. Elaborarea a 3 mape de lucru pentru dezvoltarea programelor de formare profesională
 • A4.1. Elaborarea pliantului de informare „Şanse egale”
 • A4.2. Elaborarea pliantului de informare „Drepturile omului”
 • A5.1. Elaborarea broşurii „Metode şi tehnici de informare profesională şi marketing personal”
 • A5.2. Elaborarea broşurii „Importanţa dezvoltării competenţelor antreprenoriale”
 • A9.1. Elaborarea chestionarului de interese profesionale
 • A9.2. Elaborarea chestionarului de interese antreprenoriale

Au fost obţinute în totalitate rezultatele anticipate ale acestor activităţi, respectiv:

 • R4.2. 3 suporturi de curs, multiplicate în câte 360 de de exemplare (A3.1.)
 • R4.3. 3 mape de lucru, multiplicate în câte 360 de exemplare (A3.2.)
 • R2.1. 1 pliant de informare „Şanse egale”, multiplicat în 6000 de exemplare (A4.1.)
 • R2.2. 1 pliant de informare „Drepturile omului”, multiplicat în 6000 de exemplare (A4.2.)
 • R2.3. 1 broşură „Metode şi tehnici de informare profesională şi marketing personal”, multiplicată în 6000 de exemplare (A5.1.)
 • R2.4. 1 broşură „Importanţa dezvoltării competenţelor antreprenoriale”, multiplicată în 6000 de exemplare (A5.2.)
 • R5.1. 1 chestionar de interese profesionale, multiplicat în 720 de exemplare (A9.1.)
 • R5.2. 1 chestionar de interese antreprenoriale, multiplicat în 360 de exemplare

Activităţi iniţiate şi rezultate parţiale obţinute în trimestrul II [+] mai mult

 • A2. Parcurgerea procedurilor de autorizare a 3 programe de formare profesională de specializare a competenţelor cheie – a început în luna septembrie 2010.

Activitatea A2 a fost demarată în luna septembrie 2010, aflându-se în a cincea lună de desfăşurare. Referitor la această activitate, în luna septembrie echipa de management a proiectului a consultat legislaţia, metodologiile şi instructiunile referitoare la formarea profesională a adulţilor şi la procedurile de autorizare a furnizorilor de formare profesională. S-au purtat discuţii cu reprezentanţii CNFPA pe baza acestor proceduri şi pe baza elaborării propriu-zise a dosarelor de autorizare a cursurilor. În luna octombrie, formatorii au elaborat programele de pregătire din cadrul dosarelor de autorizare a cursurilor. În lunile noiembrie şi decembrie formatorii au elaborat suporturile de curs, iar în luna ianuarie mapele de lucru.

Cele 3 dosare de autorizare au fost depuse la Comisia de autorizare a judeţului Braşov în luna ianurie 2011. Anticipăm că in cursul lunii februarie vor avea loc vizitele experţilor-evaluatori desemnaţi de CNFPA în scopul verificării informaţiilor din dosarele de autorizare şi la finalul lunii februarie vor fi obţinute cele 3 autorizaţii CNFPA de organizare a celor 3 cursuri de competenţe cheie.

Managementul proiectului în trimestrul II [+] mai mult

Obiectivul specific O6 presupune Asigurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor, timp de 18 luni, în beneficiul grupului ţintă, vizând întreaga desfăşurare a proiectului, pe tot parcursul celor 18 luni de implementare. Acestui obiectiv îi sunt dedicate activităţile:

 • A11.1. Activităţi de management referitoare la raportare
 • A11.2. Activităţi de management referitoare la informare şi publicitate
 • A11.3. Activităţi de management referitoare la achiziţiile publice
 • A11.4. Activităţi de management referitoare la auditul financiar
 • A12. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi evaluare

Rezultate aferente activităţilor de management şi monitorizare A11 şi A12, obţinute până în prezent, în primul şi al doilea trimestru de implementare a proiectului, sunt următoarele:

 • R6.1. 1 raport tehnico-financiar obţinut în urma cererii de rambursare CR1 / ianuarie 2011 – 14% din atingerea completă a rezultatului R6.1. 7 rapoarte tehnico-financiare (A11.1.)
 • R6.2. 26 rapoarte lunare de activitate (trimestrul I) şi 28 rapoarte lunare de activitate (trimestrul II: 8 rapoarte în luna noiembrie 2010, 10 rapoarte în luna decembrie 2010 şi 10 rapoarte în luna ianuarie 2011) – 30,3% din atingerea completă a rezultatului R6.2. 178 rapoarte (A11.1.)
 • R6.3. 1 conferinţă de presă pentru lansarea proiectului (organizată în trimestrul I, luna august 2010) – 50% din atingerea completă a rezultatului R6.3. 2 conferinţe de presă (A11.2.)
 • R6.4. 1 raport al conferintei de presă - 50% din atingerea completă a rezultatului R6.4. 2 rapoarte de conferinţă (A11.2.)
 • R6.5. 50 de bannere publicitare tipărite – 55,5% din atingerea completă a rezultatului R6.5. 90 de bannere publicitare tipărite (A11.2.)
 • R6.6. 3 laptopuri achiziţionate – 100% (A11.3.)
 • R6.7. 3 videoproiectoare achiziţionate – 100% (A11.3.)
 • R6.8. 1 staţie audio achiziţionată – 100% (A11.3.)
 • R6.9. 1 raport de audit financiar aferent cererii de rambursare CR1 / ianuarie 2011 - 14% din atingerea completă a rezultatului R6.9. 7 rapoarte de audit financiar (A11.4.)
 • R6.14. 2 rapoarte trimestriale de monitorizare pentru perioadele august-octombrie 2010 (trimestrul I) şi noiembrie 2010-ianuarie 2011 (trimestrul II) – 33,3% din atingerea completă a rezultatului R6.14. 6 rapoarte trimestriale de monitorizare (A12)

Elaborarea chestionarelor de interese profesionale şi antreprenoriale
31.01.2011

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă finalizarea cu succes a subactivităţilor A9.1. „Elaborarea unui chestionar de interese profesionale pentru analiza nevoilor de consiliere” şi A9.2. „Elaborarea unui chestionar de interese antreprenoriale pentru analiza nevoilor de consultanţă” din cadrul programelor specifice de asistenţă pentru dezvoltarea carierei sau iniţierea afacerilor destinate celor 1080 de femei din grupul ţintă.

Rezultatele anticipate ale acestor subactivităţi au fost atinse:

Cele 720 de chestionare de interese profesionale vor fi aplicate unui număr de 720 de femei din grupul ţintă, participante la cursurile de competenţe sociale şi civice şi competenţe informatice, în scopul analizei nevoilor de consiliere a acestora. Cele 360 de chestionare de interese antreprenoriale vor fi aplicate unui număr de 360 de femei din grupul ţintă, participante la cursurile de competenţe antreprenoriale, în scopul analizei nevoilor de consultanţă a acestora a acestora.

În urma activităţilor de asistenţă destinate femeilor din grupul ţintă, pe baza chestionarelor completate de către acestea, experţii vor elabora 720 de fişe de consiliere profesională si 360 de fise de consultanţă antreprenorială.


Finalizarea cu succes a activităţii A5 de elaborare a broşurilor
31.01.2011

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă finalizarea cu succes a activităţii A5Elaborarea a 2 broşuri pentru promovarea incluziunii sociale” în data de 31.01.2011.

Activitatea A5 s-a desfăşurat în conformitate cu graficul prestabilit, respectiv perioada 1-31 ianuarie 2011 şi a cuprins următoarele 2 subactivităţi:

 • A5.1. Elaborarea broşurii „Metode şi tehnici de informare profesională şi marketing personal” de către Expertul în consiliere profesională din partea Partenerului Asociaţia Clubul Femeilor Manager, Caraş-Severin.
 • A5.2. Elaborarea broşurii „Importanţa dezvoltării competenţelor antreprenoriale” de către Expertul în consultanţa antreprenorială din partea Partenerului Organizaţia Naţională Cercetaşii României – Filiala Braşov „Virgil Oniţiu”.

Rezultatele obţinute corespund cu cele anticipate, respectiv:

 • R5.1. 1 broşură „Metode şi tehnici de informare profesională şi marketing personal”
 • R5.2. 1 broşură „Importanţa dezvoltării competenţelor antreprenoriale”

Cele 2 broşuri vor fi multiplicate în câte 6000 de exemplare şi vor fi distribuite zonele rurale montane din judetele Braşov, Covasna, Cluj, Maramureş, Bacău şi Neamţ.


Finalizarea cu succes a activităţii A3 de elaborare a materialelor pentru dezvoltarea programelor de formare profesională
31.12.2010

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă finalizarea cu succes a activităţii A3Elaborarea materialelor pentru dezvoltarea programelor de formare profesională” în data de 31.12.2010.

Activitatea A3 s-a desfăşurat în conformitate cu graficul prestabilit, respectiv perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2010 şi a cuprins următoarele 2 subactivităţi:

 • A3.1. Elaborarea a 3 suporturi de curs pentru cursurile de competenţe comune sociale şi civice, antreprenoriale şi informatice
 • A3.2. Elaborarea a 3 mape de lucru / aplicaţii practice pentru cursurile de competenţe comune sociale şi civice, antreprenoriale şi informatice

Rezultatele obţinute corespund cu cele anticipate, respectiv:

 • R3.1. 3 suporturi de curs elaborate, multiplicate în câte 360 de exemplare
 • R3.2. 3 mape de lucru elaborate, multiplicate în câte 360 de exemplare

Materialele elaborate vor fi utilizate în cadrul activităţilor de furnizare a programelor de formare profesională pentru dezvoltarea competenţelor cheie, destinate femeilor din grupul ţintă. Aceste activităţi sunt prevăzute pentru perioada martie-noiembrie 2011.


Finalizarea cu succes a activităţii A4 de elaborare a pliantelor de informare
31.12.2010

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă finalizarea cu succes a activităţii A4Elaborarea a 2 pliante de informare pentru promovarea principiului egalităţii de şanse şi de gen” în data de 31.12.2010.

Activitatea A4 s-a desfăşurat în conformitate cu graficul prestabilit, respectiv perioada 1-31 decembrie 2010 şi a cuprins următoarele 2 subactivităţi:

 • A4.1. Elaborarea pliantului de informare „Drepturile omului” de către Expertul în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor din partea Asociaţiei AtelieR
 • A4.2. Elaborarea pliantului de informare „Şanse egale” de către Expertul în domeniul egalităţii de şanse din partea Partenerului Asociaţia Clubul Femeilor Manager, Caraş-Severin.

Rezultatele obţinute corespund cu cele anticipate, respectiv:

 • R4.1. 1 pliant de informare „Drepturile omului”
 • R4.2. 1 pliant de informare „Şanse egale”

Cele 2 pliante de informare vor fi multiplicate în câte 6000 de exemplare şi vor fi distribuite zonele rurale montane din judetele Braşov, Covasna, Cluj, Maramureş, Bacău şi Neamţ.


Atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de închiriere vehicule de transport persoane şi mărfuri”
14.12.2010

Asociaţia AtelieR, în calitate de achizitor, anunţă atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de închiriere vehicule de transport persoane şi mărfuri”, către SC EDUARD’S SRL. » vizualizaţi aici anunţul de atribuire


Atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de auditare financiară”
13.12.2010

Asociaţia AtelieR, în calitate de achizitor, anunţă atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de auditare financiară”, către PFA NATEA ILIE. » vizualizaţi aici anunţul de atribuire


Achiziţie de prestare de „Servicii de auditare financiară”
01.12.2010

Asociaţia AtelieR organizează procedura de achiziţie directă, prospectare de piaţă – studiu al pieţei în vederea atribuirii contractului de „Servicii de auditare financiară”, în vederea verificării şi cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural”, cofinanţat din FSE, prin POSDRU. » descărcaţi de aici anuntul de achizitie

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obţinută contactând achizitorul la adresa de e-mail asociatia.atelier@gmail.com sau poate fi descărcată de pe acest site. » descărcaţi de aici documentaţia pentru ofertanţi

Ofertele se depun prin servicii poştale/de curierat sau personal la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25, cod 5003332, judeţul Braşov), până pe data de 13.12.2010, ora 10.00, cel târziu. Ofertele conţin toate documentele justificative care atestă eligibilitatea ofertantului şi formularele anexe la documentaţia pentru ofertanţi. » descărcaţi de aici toate formularele pentru ofertă


Achiziţie de prestare de „Servicii de închiriere vehicule de transport persoane şi mărfuri”
29.11.2010

Asociaţia AtelieR organizează procedura competitivă de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de „Servicii de închiriere vehicule de transport persoane şi mărfuri”, în vederea derulării activităţilor proiectului „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural”, cofinanţat din FSE, prin POSDRU. » descărcaţi de aici invitaţia de participare

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obţinută în mod gratuit fie prin punerea la dispoziţie la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25), fie printr-o solicitare scrisă transmisă la numărul de fax sau pe adresa de e-mail a Asociaţiei AtelieR: 0268/314919 sau asociatia.atelier@gmail.com sau direct descărcată de pe acest site. » descărcaţi de aici documentaţia pentru ofertanţi

Ofertele se depun prin servicii poştale/de curierat sau personal la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25, cod 5003332, judeţul Braşov), până pe data de 10.12.2010, ora 17.00, cel târziu. Ofertele conţin toate documentele justificative emise de către organele competente şi toate formularele prezentate în documentaţia pentru ofertanţi: » descărcaţi de aici toate formularele pentru ofertă [.zip]
- Scrisoare de înaintare
- Ofertă financiară cu anexă
- Ofertă tehnică
- Declarație de eligibilitate
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 181, OG 34/2006
- Declarație privind calitatea de participant la procedură
- Informații generale
- Declarație privind experiența similară din ultimii 3 ani
- Scrisoare de recomandare
- Declaratie privind mijloacele de transport detinute


Atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de concepţie grafică şi tipărire a materialelor de informare şi publicitate”
29.11.2010

Asociaţia AtelieR, în calitate de achizitor, anunţă atribuirea contractului de achiziţie publică „Servicii de concepţie grafică şi tipărire a materialelor de informare şi publicitate”, către SC ILLUSTRATIS SRL. » vizualizaţi aici anunţul de atribuire


Corrigendum la documentaţia pentru ofertanţi pentru achiziţia de „Servicii de concepţie grafică şi tipărire a materialelor de informare şi publicitate”
18.11.2010

În data de 18.11.2010, Asociaţia AtelieR publică corrigendumul nr. 1 la documentaţia pentru ofertanţi cu nr. 95 / 15.11.2010 pentru achiziţia de „Servicii de concepţie grafică şi tipărire a materialelor de informare şi publicitate”. Corrigendumul vizează modificarea algoritmului de calcul al factorilor de evaluare „Experienţă similară” şi „Număr variante de concepţie şi proiectare grafică / design grafic” din cadrul Secţiunii 4 din Documentaţia pentru ofertanţi şi nu afectează specificaţiile tehnice sau documentele solicitate de la ofertanţi în vederea depunerii ofertelor. » descărcaţi de aici corrigendumul nr. 1 la documentaţia pentru ofertanţi


Achiziţie de prestare de „Servicii de concepţie grafică şi tipărire a materialelor de informare şi publicitate”
16.11.2010

Asociaţia AtelieR organizează procedura competitivă de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de „Servicii de concepţie grafică şi tipărire a materialelor de informare şi publicitate”, în vederea derulării activităţilor proiectului „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural”, cofinanţat din FSE, prin POSDRU. » descărcaţi de aici invitaţia de participare

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obţinută în mod gratuit fie prin punerea la dispoziţie la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25), fie printr-o solicitare scrisă transmisă la numărul de fax sau pe adresa de e-mail a Asociaţiei AtelieR: 0268/314919 sau asociatia.atelier@gmail.com sau direct descărcată de pe acest site. » descărcaţi de aici documentaţia pentru ofertanţi

  » descărcaţi de aici corrigendumul nr. 1 la documentaţia pentru ofertanţi

Ofertele se depun prin servicii poştale/de curierat sau personal la sediul Asociaţiei AtelieR (Braşov, strada Traian nr. 25, cod 5003332, judeţul Braşov), până pe data de 26.11.2010, ora 17.00, cel târziu. Ofertele conţin toate documentele justificative emise de către organele competente şi toate formularele prezentate în documentaţia pentru ofertanţi: » descărcaţi de aici toate formularele pentru ofertă [.zip]
- Scrisoare de înaintare
- Ofertă financiară cu anexă
- Ofertă tehnică
- Declarație de eligibilitate
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute de art. 181, OG 34/2006
- Declarație privind calitatea de participant la procedură
- Informații generale
- Declarație privind experiența similară din ultimii 3 ani
- Scrisoare de recomandare


Monitorizarea şi evaluarea desfăşurării proiectului în primul trimestru de implementare
15.11.2010

Activităţi desfăşurate şi rezultate obţinute în trimestrul I [+] mai mult

Toate activităţile planificate să se desfăşoare în primul trimestru de implementare a proiectului, s-au desfăşurat şi au fost finalizate în conformitate cu graficul estimativ. În perioada 01.08.2010 – 31.10.2010, au fost finalizate cu succes activităţile:

 • A1.1. Elaborarea unui instrument de colectare a datelor
 • A1.2. Desfăşurarea anchetei sociologice
 • A1.3. Prelucrarea şi diseminarea rezultatelor anchetei sociologice

Au fost obţinute în totalitate rezultatele anticipate ale acestor activităţi, respectiv:

 • R1.1. 1 chestionar de colectare a datelor, multiplicat în 900 de exemplare (A1.1.)
 • R1.2. 900 de subiecţi chestionaţi (A1.2)
 • R1.3. 1 raport de analiză sociologică asupra diferenţelor de gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile (A1.3.)

Obiectivul specific O1 Cercetarea diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile, din judeţele Braşov, Covasna, Cluj, Maramureş, Bacău şi Neamţ, timp de 2 luni a fost atins, fiind îndeplinit în proporţie de 100%.

Activităţi iniţiate şi rezultate parţiale obţinute în trimestrul I [+] mai mult

Toate activităţile planificate să înceapă în primul trimestru de implementare a proiectului, au fost iniţiate în conformitate cu graficul estimativ:

 • A2. Parcurgerea procedurilor de autorizare a 3 programe de formare profesională de specializare a competenţelor cheie – a început în luna septembrie 2010, având, până în prezent, un procent de realizare de 40%.
 • A3.1. Elaborarea a 3 suporturi de curs pentru dezvoltarea programelor de formare profesională – a început în octombrie 2010, având, până în prezent, un procent de realizare de 33%.
 • A3.2. Elaborarea a 3 mape de lucru pentru dezvoltarea programelor de formare profesională – a început în octombrie 2010, a început în octombrie 2010, având, până în prezent, un procent de realizare de 33%.

Obiectivul specific O4 Creşterea oportunităţilor de angajare a 1080 de femei din grupul ţintă, cu ajutorul a 3 cursuri de competenţe comune, autorizate CNFPA, în timpul şi după terminarea proiectului este în curs de realizare, estimând un grad de îndeplinire a acestuia până la momentul de faţă de aproximativ 10%.

Managementul proiectului în trimestrul I [+] mai mult

Obiectivul specific O6 presupune Asigurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor, timp de 18 luni, în beneficiul grupului ţintă, vizând întreaga desfăşurare a proiectului, pe tot parcursul celor 18 luni de implementare. Acestui obiectiv îî sunt dedicate activităţile:

 • A11.1. Activităţi de management referitoare la raportare
 • A11.2. Activităţi de management referitoare la informare şi publicitate
 • A11.3. Activităţi de management referitoare la achiziţiile publice
 • A11.4. Activităţi de management referitoare la auditul financiar
 • A12. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de monitorizare şi evaluare

Toate aceste activităţi au fost iniţiate o dată cu demararea proiectului, în luna august 2010, aflându-se în a treia luna de desfăşurare. Desfăşurarea activităţilor de management şi monitorizare respectă greficul estimativ.

Rezultate aferente activităţilor de management şi monitorizare A11 şi A12, obţinute până în prezent, în primul trimestru de implementare a proiectului, sunt următoarele:

 • R6.2. 26 rapoarte lunare de activitate (5 în luna august 2010, 9 în luna septembrie 2010 şi 12 în luna octombrie 2010) – 14,6% din atingerea completă a rezultatului R6.2. 178 rapoarte (A11.1.)
 • R6.3. 1 conferinţă de presă pentru lansarea proiectului (organizată în august 2010) – 50% din atingerea completă a rezultatului R6.3. 2 conferinţe de presă (A11.2.)
 • R6.4. 1 raport al conferintei de presă - 50% din atingerea completă a rezultatului R6.4. 2 rapoarte de conferinţă (A11.2.)
 • R6.6. 3 laptopuri achiziţionate – 100% (A11.3.)
 • R6.7. 3 videoproiectoare achiziţionate – 100% (A11.3.)
 • R6.8. 1 staţie audio achiziţionată – 100% (A11.3.)
 • R6.14. 1 raport trimestrial de monitorizare şi evaluare pentru perioada august-octombrie 2010 (trimestrul I) – 16,67% din atingerea completă a rezultatului R6.14. 6 rapoarte trimestriale de monitorizare (A12)

Obiectivul specific O6 Asigurarea unui management performant pentru gestionarea resurselor, timp de 18 luni, în beneficiul grupului ţintă este în curs de realizare, estimând un grad de îndeplinire a acestuia până la momentul de faţă de aproximativ 15%.


Atribuirea contractului de achiziţie publică „Furnizare de materiale consumabile şi prestare de servicii de multiplicare a materialelor de formare profesională”
08.11.2010

Asociaţia AtelieR, în calitate de achizitor, anunţă atribuirea contractului de achiziţie publică „Furnizare de materiale consumabile şi prestare de servicii de multiplicare a materialelor de formare profesională”, către SC EURO PAPER SRL. » vizualizaţi aici anunţul de atribuire


Finalizarea cu succes a activităţii A1 „Studiu asupra diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile” - diseminarea rezultatelor
29.10.2010

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă finalizarea cu succes a activităţii A1 „Studiu asupra diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile” în data de 29.10.2010 şi diseminarea rezultatelor acesteia în cadrul Raportului de analiză sociologică asupra diferenţelor de gen percepute în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile. » descărcaţi de aici raportul de analiză sociologică

Activitatea A1 şi subactivităţile acesteia s-au desfăşurat în conformitate cu graficul presatbilit, astfel:

 • A1.1. În perioada 1-3 septembrie, a fost elaborat 1 instrument de colectare a datelor în cadrul anchetei sociologice, denumit chestionar de evaluare iniţială. Chestionarul cuprinde 4 categorii de întrebări cu câte 6 - 10 itemi, având răspunsuri închise, de tipul alegerii / bifării unei variante din 3 posibile. Itemii chestionarului pot fi grupaţi pe următorii factori:
  • frecvenţa cu care se manifestă stereotipurile referitoare la egalitatea de şanse (S);
  • intensitatea atitudinilor de discriminare referitoare la egalitatea de şanse in munca (ESM), remuneratie (ESR), educatie (ESE), implicare socială (ESS), implicare politică (ESP). Implicare în afaceri (ESA);
  • intensitatea atitudinilor generale de discriminare referitoare la egalitatea de şanse (ES).
 • A1.2. În perioada 6 septembrie – 15 octombrie s-a desfăşurat ancheta sociologică pe bază de chestionar având ca scop cercetarea diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile, din judeţele Bacău, Neamţ, Cluj, Maramureş, Braşov şi Covasna. Au fost chestionaţi 901 subiecţi din următoarele localităţi:
  • Judeţul Braşov: Vama Buzăului, Prejmer, Poiana Mărului, Zărneşti, Vulcan, Stupinii Prejmerului, Braşov.
  • Judeţul Covasna: Întorsura Buzăului, Sita Buzăului, Barcani, Moacşa, Mărcuş, Dobârlău.
  • Judeţul Cluj:Valea Ierii, Băişoara, Caps, Panticeu, Liteni, Dej, Bobâlna.
  • Judeţul Maramureş: Remetea Chioarului, Copalnic Manastur, Cavnic, Ocna Şugatag, Târgu Lăpuş, Bârsana, Vadu Izei, Şieu, Bogdan Vodă.
  • Judeţul Neamţ: Crăcăoani, Băltăţeşti, Târgu Neamţ, Oglinzi, Brusturi, Răuceşti, Topolniţa, Valea Seacă, Petrecani, Borca, Poiana Teiului.
  • Judeţul Bacău: Dofteana, Dărmăneşti, Slănic Moldova, Poduri, Ghimeş-Făget, Brustunei, Bogdăneşti, Palanca, Cireşoaia, Oituz, Poiana Ţapului, Poiana Sărată.
 • A1.3. În perioada 15 - 29 octombrie 2010 a fost elaborat raportul de analiză sociologică asupra diferenţelor de gen percepute în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile. Pe lângă răspunsurile date de subiecţi la itemii chestionarului şi distribuţia lor în funcţie de factorii mentionaţi, au fost analizate, prelucrate şi interpretate următoarele aspecte:
  • Existenţa unor diferenţe semnificative de percepţie asupra egalitătii de şanse în rândul subiecţilor în funcţie de gen, mediu de provenienţă, vârstă, studii şi venit personal (ipoteza 1);
  • Existenţa unor diferenţe semnificative de stereotipuri de gen ale subiecţilor în funcţie de gen, mediu de provenienţă, vârstă, studii şi venit (ipoteza 2);
  • Existenţa unor diferenţe semnificative de atitudini de discriminare ale subiecţilor (atât în general, precum şi în domeniile specifice muncă, remuneraţie, educaţie, implicare socială, politică şi în afaceri) în funcţie de gen, mediu de provenienţă, vârstă, studii şi venit (ipoteza 3);
  • Existenţa unor relaţii pozitive, direct proporţionale şi semnificative între frecvenţa cu care se manifestă stereotipurile de gen ale subiecţilor şi intensitatea cu care se manifestă atitudinile de discriminare ale acestora (ipoteza 4).

Rezultatele anticipate ale acestor subactivităţi au fost obţinute, în conformitate cu indicatorii cantitativi şi calitativi stabiliţi:

 • R1.1. 1 chestionar de colectare a datelor elaborat şi multiplicat în 901 exemplare;
 • R1.2. 901 de subiecţi din judeţele Braşov, Covasna, Cluj, Maramureş, Bacău şi Neamţ chestionaţi cu privire la diferenţele de gen percepute în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile;
 • R1.3. 1 raport de analiză sociologică asupra diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile

Achiziţie de produse şi servicii: materiale consumabile şi servicii de multiplicare
15.10.2010

Asociaţia AtelieR organizează procedura de achiziţie directă, prospectare de piaţă – studiu al pieţei în vederea atribuirii contractului de „Furnizare de materiale consumabile şi prestare de servicii de multiplicare a materialelor de formare profesională”, conform secţiunii „Specificaţii tehnice” din documentaţia pentru ofertanţi. » mai mult

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obţinută contactând achizitorul la adresa de e-mail asociatia.atelier@gmail.com sau poate fi descărcată de pe acest site. » descărcaţi de aici documentaţia pentru ofertanţi

Ofertele se depun prin completarea, semnarea şi ştapilarea Formularului de ofertă care trebuie trimis fie la sediul achizitorului (Braşov, strada Traian nr. 25, cod 5003332, judeţul Braşov), fie la adresa de e-mail asociatia.atelier@gmail.com sau la numarul de fax 0268/314919, până pe data de 05.11.2010, ora 17.00, cel târziu. » descărcaţi de aici formularul de ofertă


Desfăşurarea cu succes a anchetei sociologice pe bază de chestionar
12.10.2010

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă finalizarea cu succes a subactivităţilor A1.1. „Elaborarea unui instrument de colectare a datelor” şi A1.2. „Desfăşurarea anchetei sociologice pe bază de chestionar” din cadrul studiului asupra diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile desfăşurat în judeţele Braşov, Covasna, Cluj, Maramureş, Neamţ şi Bacău. » vizualizaţi aici chestionarul de evaluare iniţială

Rezultatele anticipate ale acestor subactivităţi au fost atinse:

 • R1.1. a fost elaborat 1 chestionar de colectare a datelor şi multiplicat în 900 de exemplare
 • R1.2. au fost chestionaţi 901 subiecţi din judeţele Braşov, Covasna, Cluj, Maramureş, Bacău şi Neamţ cu privire la diferenţele de gen percepute în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile

Datele colectate, vor fi introduse, prelucrate şi interpretate cu ajutorul unui program statistic. Rezultatele acestei anchete vor fi diseminate într-un raport de analiză sociologică asupra percepţiilor diferenţelor de gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile ale subiecţilor chestionaţi din judeţele vizate de proiect. Raportul va fi publicat la finalul lunii octombrie.


Începerea activităţii A3 „Elaborarea materialelor pentru dezvoltarea programelor de formare profesională”
01.10.2010

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă începerea activităţii A3 „Elaborarea materialelor pentru dezvoltarea programelor de formare profesională” cu data de 1 octombrie 2010.

Activitatea cu o durată de 3 luni (octombrie – decembrie) se desfăşoară în cadrul proiectului „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este dedicată obiectivului O4 „Creşterea oportunităţilor de angajare celor 1080 de femei din grupul ţintă, cu ajutorul a 3 cursuri de competenţe autorizate, în timpul şi după terminarea proiectului”.

Activitatea de elaborare a materialelor pentru cursuri cuprinde următoarele 2 subactivităţi:

 • A3.1.  Elaborarea a 3 suporturi de curs pentru cursurile de competenţe comune sociale şi civice, antreprenoriale şi informatice
 • A3.2.  Elaborarea a 3 mape de lucru pentru participanţii la cursurile de competenţe comune sociale şi civice, antreprenoriale şi informatice

Rezultatele anticipate ale acestei activităţi sunt următoarele:

 • R3.1.  3 suporturi de curs, multiplicate în câte 360 de exemplare
 • R3.2.  3 mape de lucru, multiplicate în câte 360 de exemplare

Începerea activităţii A2 „Parcurgerea procedurilor de autorizare a 3 programe de formare profesională de specializare a competenţelor cheie”
01.09.2010

Asociaţia de Tineret, Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă începerea activităţii A2 „Parcurgerea procedurilor de autorizare a 3 programe de formare profesională de specializare a competenţelor cheie” cu data de 1 septembrie 2010.

Activitatea cu o durată de 5 luni (septembrie – ianuarie) se desfăşoară în cadrul proiectului „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este dedicată obiectivului O4 „Creşterea oportunităţilor de angajare celor 1080 de femei din grupul ţintă, cu ajutorul a 3 cursuri de competenţe autorizate, în timpul şi după terminarea proiectului”.

Rezultatele anticipate ale acestei activităţi sunt următoarele:

 • R2.  3 autorizaţii CNFPA de organizare a 3 cursuri de competenţe cheie: sociale şi civice, antreprenoriale şi informatice

Începerea activităţii A1 „Studiu asupra diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile”
01.09.2010

Asociaţia de Tineret pentru Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR anunţă începerea activităţii A1 „Studiu asupra diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile” cu data de 1 septembrie 2010.

Activitatea cu o durată de 2 luni (septembrie – octombrie) se desfăşoară în cadrul proiectului „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural”, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi este dedicată obiectivului O1 „Cercetarea diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile din judeţele Braşov, Covasna, Cluj, Maramureş, Bacău şi Neamţ”.

Activitatea de studiu asupra diferenţelor de gen cuprinde următoarele 3 subactivităţi:

 • A1.1.  Elaborarea unui instrument de colectare a datelor
 • A1.2.  Desfăşurarea anchetei sociologice pe bază de chestionar
 • A1.3.  Prelucrarea, interpretarea şi diseminarea rezultatelor anchetei sociologice

Rezultatele anticipate ale acestei activităţi sunt următoarele:

 • R1.1.  1 chestionar de colectare a datelor multiplicat în 900 de exemplare
 • R1.2.  900 de subiecţi din judeţele Braşov, Covasna, Cluj, Maramureş, Bacău şi Neamţ chestionaţi
 • R1.3.  1 raport de analiză sociologică asupra diferenţelor bazate pe gen în ceea ce priveşte profesiile, cariera şi veniturile

Atribuirea contractului de achiziţie publică „Furnizare de produse: computere portabile, pachete software şi instalaţii de videoproiecţie şi sonorizare”
30.08.2010

Asociaţia AtelieR, în calitate de achizitor, anunţă atribuirea contractului de achiziţie publică „Furnizare de produse: computere portabile, pachete software şi instalaţii de videoproiecţie şi sonorizare”, către SC Expertissa HQ SRL. » vizualizaţi aici anunţul de atribuire


10 trusturi de presă participante la conferinţa pentru lansarea proiectului „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural”
27.08.2010

Conferinţa de presă dedicată lansării proiectului POSDRU//97/6.3/S/64362Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural” a avut loc miercuri, pe data de 25 august, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Braşov, strada Iuliu Maniu nr. 6, între orele 10.30 şi 11.30. » vizualizaţi aici imagini de la conferinţa de presă

Printre principalele trusturi de presă participante la această conferinţă, se numără:

 • Trustul MIX
 • Radio Televiziunea Transilvania (RTT)
 • Antena 1
 • Realitatea TV
 • AGERPRES
 • TVR
 • PRO TV
 • Monitorul Expres
 • Bună Ziua Braşov
 • TVS Braşov

Câteva dintre articolele publicate în presa locală în urma acestei conferinţe, pot fi vizualizate la următoarele adrese:

» citiţi aici raportul conferinţei de presă


Achiziţie de produse: computere portabile, pachete software şi instalaţii de videoproiecţie şi sonorizare
20.08.2010

Asociaţia AtelieR organizează procedura de achiziţie directă, prospectare de piaţă – studiu al pieţei în vederea atribuirii contractului de „Furnizare de produse: computere portabile, pachete software şi instalaţii de videoproiecţie şi sonorizare”, conform secţiunii „Specificaţii tehnice” din documentaţia pentru ofertanţi. » mai mult

Documentaţia pentru ofertanţi poate fi obţinută contactând achizitorul la adresa de e-mail asociatia.atelier@gmail.com sau poate fi descărcată de pe acest site. » descărcaţi de aici documentaţia pentru ofertanţi

Ofertele se depun prin completarea, semnarea şi ştapilarea Formularului de ofertă care trebuie trimis fie la sediul achizitorului (Braşov, strada Traian nr. 25, cod 5003332, judeţul Braşov), fie la adresa de e-mail asociatia.atelier@gmail.com sau la numarul de fax 0268/314919, până pe data de 27.08.2010, ora 9.00, cel târziu. » descărcaţi de aici formularul de ofertă


Conferinţa de presă pentru lansarea proiectului "Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural"
20.08.2010

Conferinţa de presă dedicată lansării proiectului POSDRU//97/6.3/S/64362 „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural” va avea loc miercuri, pe data de 25 august, începând cu ora 10.30, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Braşov, strada Iuliu Maniu nr. 6. » citiţi comunicatul de presă aici


Proiectul „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural” a obţinut cel mai mare scor în urma evaluării
18.08.2010

Proiectul POSDRU//97/6.3/S/64362Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural” a obţinut cel mai mare scor în urma evaluării (82 puncte), dintre proiectele strategice depuse pe axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii", în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 97 „Şanse egale şi respect”. » mai mult


Lansarea proiectului „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural”
02.08.2010

Asociaţia de Tineret pentru Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România – AtelieR, în parteneriat cu Organizaţia Naţională Cercetaşii României, Filiala Braşov „Virigl Onitiu” si cu Asociaţia Clubul Femeilor Manager, Caraş Severin vă informează că proiectul „Certificare de competenţe pentru egalitate de şanse în mediul rural”, a demarat începând cu data de 2 august 2010 şi va fi implementat în perioada 02.08.2010 – 31.01.2012, pe o perioadă de 18 luni.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, se înscrie pe axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de intervenţie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”, prin intermediu contractului de finanţare POSDRU/97/6.3/S/64362.Conţinutul acestui site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui site web este proprietatea Asociaţiei de Tineret pentru Educaţie, Leadership, Informare şi Ecologie, România - AtelieR. Nu este permisă utilizarea acestui site web în scopuri comerciale. Conţinutul acestui site web nu poate fi folosit în nici o modalitate şi nici un scop fără acordul Asociaţiei AtelieR.